quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Bếp nhà Hà Tiên


Bếp nhà Hà Tiên

Alyssa Hồ,  Nguyễn Lệ Hoa và Lựu Nguyễn. Một người đồng hương Hà Tiên, một người bạn cùng sở làm và là một người bạn thân thiết của tôi Alyssa Hồ, em gái của tôi Nguyễn Lệ Hoa và người bạn…

Đọc thêm