quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Chiếc lá vàng


Chiếc lá vàng

Tôi yêu chiếc lá vàng của mùa thu buồn bả. Tôi yêu những ngày qua rất lạ, của một khung trời xa nhạt nhòa. Người vào yêu dạo đó ngại ngùng không  dám ngỏ chỉ thì thầm trong gió nhặt…

Đọc thêm