quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Còn có ngày vui


Còn có ngày vui

                         Song Thùy Dù gì thì mình, vẫn còn có ngày vui. Bạn tôi ơi, xin hãy mĩm cười, đừng để buồn vương vấn mãi không nguôi. Ngày lại ngày…

Đọc thêm