quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Dòng Sông Và Bến Nhớ


DÒNG SÔNG VÀ BẾN NHỚ

           Trích từ tuyển tập “Màu mắt quê hương” của nhà thơ Trầm Khanh.                                                     …

Đọc thêm