quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Dòng Sông Và Bến Nhớ


DÒNG SÔNG VÀ BẾN NHỚ

             Trích từ tuyển tập “Màu mắt quê hương” của nhà thơ Trầm Khanh.                                                   …

Đọc thêm