quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Đường Xưa mưa bay


ĐƯỜNG XƯA MƯA BAY

                   Trường xưa trong cơn mưa              Dăm sợi buồn đong đưa          Hai tâm hồn lạnh lẽo            …

Đọc thêm