quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Sắc tím mơ …


Sắc tím mơ …

          Hoài mơ sắc mọng tím hoa cà                                                         …

Đọc thêm