quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Sóng biếc


Sóng biếc

Sóng biếc ơ hờ thương nhớ ai Nghe chừng đâu đó tiếng thở dài Năm tháng sầu tương dường mê mãi Đợi nắng thu tàn mắt môi phai  Sóng biếc ơ hờ thương nhớ ai Dõi mắt đường chim xoãi…

Đọc thêm