quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Vịnh Hoa Lan!


Vịnh Hoa Lan!

                                                     Thân gầy dáng liễu tuyết sương pha              …

Đọc thêm