quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: vườn thơ tao ngộ


Có khi nào anh nói

                              Lương Đức Trung                  Ngày xưa anh thường nói:                  (Mắt…

Đọc thêm

Ú tim

       Em ơi ta nhớ em rồi        xin em mau đến kẻo trời cô đơn        hãy về theo lối tim mòn        trên bờ môi thắm trong hồn ngủ yên…

Đọc thêm